Kurzemes filharmonija saņem mērķprogrammas KultūrElpa finansējumu

01.11.2021

Noslēdzoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas KultūrElpa projektu konkursam “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā”, finansējumu saņēmusi arī SIA “Kurzemes filharmonija”.

Iesniegtajam projektam “SIA “Kurzemes filharmonija” tehniskās kapacitātes stiprināšana daudzpusīgas profesionālās mākslas nodrošināšanai teātra namā “Jūras vārti” un koncertzālē “Latvija”” piešķirts finansējums EUR 30 589 apmērā. Finansējumu paredzēts izlietot papildu tehniskā aprīkojuma iegādei, kas ļautu veiksmīgāk nodrošinās gan koncertzāles “Latvija”, gan teātra nama “Jūras vārti” māksliniecisko darbību.

KultūrElpa ir Valsts kultūrkapitāla fonda īstenota un no Kultūras ministrijas valsts budžeta finansēta mērķprogramma kultūras projektu atbalstam, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.