Kontakti

SIA „Kurzemes filharmonija” rekvizīti:
Adrese: Karlīnes 40, Ventspils, LV 3601
Vienotais reģ. nr.: LV 51203035281
Banka: A/S „Swedbank”
Kods: HABA LV 22
Konts: LV26HABA0551026083819
Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot: E-adrese

Informācija
SIA „Kurzemes filharmonija”
koncertzale@ventspils.lv
+371 25773303
Sigita Migoļa
Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Izašare
Vietniece administratīvos jautājumos
Edgars Šifers
Tehniskais direktors inženiertehniskos jautājumos
Maruta Eistere
Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste
Arnis Martinelli
mākslinieks, izstāžu kurators
Ieva Miķelsone
Ekonomiste
Laura Baķe
Ekonomista - grāmatveža palīgs
laura.bake@ventspils.lv
+371 63624271
Kaspars Sproģis
Skatuves daļas vadītājs
sprogis.kaspars@inbox.lv
+371 25911891
Kristaps Kleinbergs
Gaismu operators
Renārs Vītoliņš
Skatuves meistars
Mārcis Ziemanis
Skatuves meistars