SIA “Kurzemes filharmonija” izsola telpu apakšnomas tiesības koncertzālē “Latvija”, kas atrodas Lielajā laukumā 1, Ventspilī

Par mūzikas instrumentu veikala telpu apakšnomas izsoles uzvarētāju atzīts SIA "RDL" par nolikumā nr.KF/2019/11 minēto sākotnējo nomas maksu.