SIA “Kurzemes filharmonija” izsola telpu apakšnomas tiesības koncertzālē “Latvija”, kas atrodas Lielajā laukumā 1, Ventspilī

SIA "Kurzemes filharmonija" paziņo, ka tiek izsolītas telpu apakšnomas tiesības Lielais laukums 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000070021. Platība 24,6 m². Telpu lietošanas mērķis – mūzikas instrumentu veikals. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² - 5,50 EUR/m²+ PVN. Izsole norises laiks 2019.gada 2.decembrī plkst. 14.00 Lielais laukums 1 (106.kab.), Ventspilī.