Projekti

 

 

 

 

 

 

Publikācijas datums: 15.08.2022. (papildināts 14.11.2022.)

Projekta nosaukums: Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana teātra namā "Jūras vārti" un koncertzālē "Latvija", Ventspilī.

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/003

Projekta mērķis:
Mazināt Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas kultūras nozares institūcijā SIA "Kurzemes filharmonija", saglabājot darbavietas, paātrinot pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinot daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti" un koncertzālē "Latvija", tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Galvenās projekta darbības:
1. Projekta vadības un īstenošanas personāla nodrošināšana;
2. Mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana 2022.gadā;
3. Mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana 2023.gadā.

Plānotie rezultāti:
1. Atbalstīta viena kultūras nozares organizācija SIA "Kurzemes filharmonija";
2. Attīstīti divi jauni pakalpojumi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 550 000 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 467 500 EUR un valsts budžeta finansējums 82 500 EUR.

Projekta ilgums: 2022.gada 1.septembris  - 2023.gada 31.decembris.

 

14.11.2022.

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/003 ietvaros sasniegtie rezultāti
01.01.2022-31.10.2022.:

No projekta līdzekļiem finansēts atalgojums pieciem SIA "Kurzemes
filharmonija" darbiniekiem.

Uzsākta 2022.gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana. Pārskata
periodā realizēti:
- 14 koncerti, tai skaitā 2 simfoniskās mūzikas koncerti, 2 kora mūzikas
koncerti, 10 cita žanra (kamermūzikas, džeza, un citi) koncerti;
- 7 teātra izrādes, tai skaitā 5 dramatiskā teātra izrādes, 1 izrāde
bērniem un jauniešiem, 1 laikmetīgās dejas uzvedums;
- 2 izstādes ar pavadošo programmu, iekļaujot dažādas sabiedrības grupas;
- 2 festivāli.