02
Dec
Sākums:17:00
|
Lielā zāle
Biļetes drīzumā!

Komponista Raimonda Tigula koncerts

Koncertzālē “Latvija” komponists Raimonds Tiguls kopā ar draugiem un talantīgiem mūziķiem izspēlēs skaņdarbus, kas viņam ir personīgi stāsti.

“Manā gadījumā daiļrade ir cieši saistīta ar manu personīgo dzīvi. Viss, ko es esmu darījis un kādu mūziku es esmu rakstījis, tas viss ir tā, kā es esmu tanī brīdī juties. Es jau esmu teicis, ka katrs skaņdarbs ir mans ļoti personīgs stāsts, piedzīvojums, atmiņas vai no maniem vecvecākiem, vai no vecākiem un kas man ir sakrājies, to es esmu rakstījis. Kas tur ir sanācis, to lai cilvēki vērtē. Esmu mācījies Ventspils Mūzikas vidusskolā, un Ventspils kļuva par pirmo vietu manā dzīvē, kur sāku dzīvot patstāvīga cilvēka dzīvi. Kamēr šeit mācījos – tas bija no 1988. līdz 1992. gadam –, piedzīvoju savas dzīves saturīgākos gadus. Ventspils laiks man iedeva pamatīgu ceļamaizi turpmākajai dzīvei. Mans mācību laiks šajā pilsētā sakrita ne tikai ar manas dzīves jaunu sākumu, bet arī Latvijas valsts neatkarības atgūšanu. Pateicoties dažādiem notikumiem, kas virmoja apkārt tam laikam, ieguvu savu stiprumu. Atmoda, Latvijas nacionālā neatkarības kustība – visi šie lielie notikumi valsts līmenī sakrita arī ar manu pieaugšanu. Mans laiks, kad apsēdos pie baltas lapas, lai sāktu savu dzīvi rakstīt, sakrita ar pārmaiņu laiku, kaut ko absolūti jaunu. Un tas viss, protams, ir atstājis tādu pamatīgu nospiedumu manī, turklāt vēl joprojām, jo tas bija ļoti jaudīgi,” stāsta Raimonds Tiguls.

Organizators: Kurzemes filharmonija SIA .

Biļetes pārdošanā drīzumā!

___________________________________
Informējam, ka  publisko pasākumu laikā informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Ventspils pilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook.com, Twitter.com, Draugiem.lv un Instagram.com, kā arī SIA “Kurzemes filharmonija” mājas lapās www.jurasvarti.lv un www.koncertzalelatvija.lv, kontos sociālajā tīklā Facebook.com, Twitter.com un Instagram.com. Jums ir tiesības pieprasīt neizmantot vai dzēst, ja tas ir tehniski iespējams, minēto fiksāciju ar Jūsu personas datiem. Pārzinis: Ventspils valstspilsētas  pašvaldības dome, Jūras iela 36, Ventspils, LV – 3601, e-pasts: dome@ventspils.lv un SIA “Kurzemes filharmonija”, Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601, e-pasts:kf@ventspils.lv. 

Pirkt biļeti